ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № RLE001-UA-20220519-36664


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: auction

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): auction

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: auction

Номер лота: UA-PS-19991212-00000

Організатор аукціону: string

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 19.05.2022 17:32:19

Дата та час завершення електронного аукціону: 19.05.2022 17:33:37

Найменування активів / майна / права лота (склад лота): string
  1. string

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 100,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць / день / годину: 9 600,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 600,00 грн

Мінімальний крок аукціону: 10,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 500,00 грн (п'ятсот гривень 00 копійок)

Учасники електронного аукціону:
  1. asd, ЄДРПОУ: 12312312
  2. asd, ЄДРПОУ: 12312312

Закриті цінові пропозиції учасників:
asd 200,00 грн 19.05.2022 17:31:03
asd 400,00 грн 19.05.2022 17:31:03

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
asd 6 000,00 грн 19.05.2022 17:32:36
asd 8 000,00 грн 19.05.2022 17:32:49

Раунд 2
asd 6 000,00 грн 19.05.2022 17:32:36
asd 8 000,00 грн 19.05.2022 17:32:49

Раунд 3
asd 6 000,00 грн 19.05.2022 17:32:36
asd 8 000,00 грн 19.05.2022 17:32:49

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): asd, ЄДРПОУ: 12312312

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право, перерахування оператором внесків:
  1. Назва банку: test UA bank
  2. Банківський рахунок: 12345

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 5,00 грн (п'ять гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 5 760,00 грн (п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 960,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________ грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу) / орендна плата, яку необхідно сплачувати на місяць / день / годину: (у випадку оренди): 9 600,00 грн, у т.ч. ПДВ 1 600,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 19.05.2022 17:33:37

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): asd, ЄДРПОУ: 12312312_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць / день / годину: )/подано заяву від одного учасника: auction_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: string_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.